Mei en juni 2019 – ZUYD HOGESCHOOL – UNIEKE MASTERCLASSES CO-CREATIE…. SAMENSPEL VOOR DUURZAME INNOVATIE!

Twaalf medewerkers van Zuyd Hogeschool te Heerlen namen enthousiast deel aan 4 levendige masterclasses.

Het zijn 2 lectoren, 9 onderzoekers en 1 innovatiemanager uit de praktijk: Dr. Sandra Beurskens, Dr. Barbara Piskur, Dr. Jerome van Dongen, Dr. Laura Lochstenbach,  Dr. Ramon Daniels, Marije Duijsens, Monique Lexis,  Nadine Spiertz, Anneke van Dijk, Tim van der Geijn en John Rietman.Allen participeren in het lectoraat van Dr. Sandra Beurskens, ‘Autonomie en Participatie’.

Ze werden door Dr. Corry Ehlen getraind in de theorie van co-creatie en innovatie en in het hanteren van de 3 tools van het Co-Creatie-Wiel. 
Het was boeiend om te ervaren hoe de kennis en ervaring van deze professionals matchte met de nieuwe informatie en hoe goed de tools van het Co-Creatie-Wiel toepasbaar bleken in de onderwijsinnovatie en de adviespraktijk.

In een vierde, extra masterclass, legden 4 van hen de Masterproof af : lector Sandra Beurskens, onderzoekers John Rietveld en Marije Duijsens en innovatie manager Sevagram Tim van der Geijn. Corry Ehlen certificeerde hen als Co-Creatie-Coach. De anderen ontvingen een certificaat van deelname. 

Plaats een reactie